Privacy verklaring

Privacyverklaring

 

RiCake Taartcreaties en meer, gevestigd aan De Koop 40 3828 RH Hoogland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. RiCake neemt je privacy serieus en vraagt niet meer gegevens dan noodzakelijk om onze service aan u te kunnen verlenen.

 

Contactgegevens:

www.ricake.nl

RiCake Taartcreaties en meer

De Koop 40 3828 RH Hoogland 06-42386981

 

H. de Kleijn - Koelewijn is de Functionaris Gegevensbescherming van RiCake Taartcreaties en meer.

Deze persoon is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

RiCake Taartcreaties en meer… verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

-Je bankrekeningnummer vragen wij niet via de website of e-mail, tenzij dit nodig is om een terugbetaling te doen.  RiCake kan na je betaling het bankrekeningnummer wel zien als tegenrekening op ons bankoverzicht.

-Allergie, dieet, smaakvoorkeur.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Ricake Taartcreaties en meer… verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het opstellen van de factuur voor jouw betaling.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te   kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren. Denk aan het verzendlabel voor je bestelling. Het bezorgadres voor je taartbestelling  of als we op jouw locatie een workshop komen geven.

- Ricake Taartcreaties en meer…. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk

toe verplicht zijn.

- Omdat wij  met producten werken die allergenen kunnen bevatten, deel je uit veiligheids overwegingen met ons of er sprake is van allergieën. Ook kan je vanwege een ander dieet of geloofsovertuiging dieetinformatie delen met RiCake zodat wij hiermee rekening kunnen houden met het uitvoeren van de bestelling. Wij weten dat veel klanten het fijn vinden als wij nog weten welke vulling zij bij hun (vorige) bestelling hadden gekozen. Wij zullen vanaf 25 mei altijd toestemming vragen of deze gegevens bewaard mogen worden voor een eventuele volgende bestelling.   Geeft u geen toestemming dan worden deze dieetgegevens verwijderd binnen 3 maanden nadat de bestelling volledig is uit gevoerd of nadat de workshop heeft plaatsgevonden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Ricake Taartcreaties en Meer…. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Taart en Trends) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Ricake Taartcreaties en Meer… bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

De gegevens van klanten die hebben aangegeven onze nieuwsbrief  via e-mail te willen ontvangen worden bewaard totdat zij zich eventueel afmelden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Ricake Taartcreaties en Meer… verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor het voltooien en de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Ricake Taartcreaties en meer… gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taart en Trends en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar uitsluitend jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Taart en Trends wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

RiCake Taartcreaties en Meer… neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

 

 

 

 

 

Deze privacyverklaring kan door RiCake Taartcreaties en Meer… worden aangepast. De aangepaste privacy verklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van RiCake..

Ook een eigen gratis shop?